Контакти

КОНТАКТ

Редакционен екип на znamdaiam.bg
София 1421
Ул. „Цанко Церковски” 67В, ет. 4, ап. 8
Тел./факс: +359 2 865 42 61

Добромир Стоянов
Главен редактор
GSM: + 359 889 919 364
e-mail: editors@znamdaiam.bg

Александър Грозданов
Издател

Пишете ни